Rådgivaren

engage_c6_p698_e700

Gabriela Andersson – Rådgivaren och Co-Founder

Gabriela kommer ifrån Brasilien där hon läste till språklärare. I Sverige läste hon en masters  i freds- och utvecklingsstudier, sedan började hon forska inom migration och integration.

Under den tiden jobbade hon som frivillig på Röda Korset, där hon gav juridiska råd till flyktingar. Samtidigt läste hon sin masters och fick möjlighet att skriva ett projekt inom yrkesmentorskap i Kronobergslän.

Hon började arbeta sedan på Arbetsförmedlingen bl a som handläggare och i ett nationellt projekt för utländska akademiker där hon skrev rapporter om mentorskap och om hur Arbetsförmedlingen skulle kunna implementera ett mentorsprojekt för arbetslösa.

Hon utbildade sig vidare till hypnoanalytiker, coach och terapeut. Sen blev integration mer än bara att hitta arbete för invandrare, då hon insåg att även andra människor var i behov av integration.

I hennes arbete undersökte hon hur integration fungerar i olika länder, policies, europeiska trend osv. Hon forskade även inom integration, entreprenörskap och secondary migration mellan Sverige och England av människor som inte etableras inom den svenska arbetsmarknaden, där hon undersökte integrationslösningar. Hon insåg dock att Sverige har mycket att lära sig om gräsrötters perspektiv på integration.

Idag arbetar hon med forskning, mentorskap, coaching till privatpersoner och organisationer som skulle vilja starta mentorsprojekt och ger råd till att utveckla projekt/verksamheter. Hon arbetar med en integrativ och helhetssyn på människan och organisationer.