Rådgivaren

engage_c6_p698_e700

Gabrielas Andersson – Rådgivaren och Co-Founder

Gabriela kommer ifrån Brasilien där hon läste till språklärare. I Sverige läste hon en masters  i freds- och utvecklingsstudier, sedan börja forska inom migration och integration.

Under den tiden var svårigheter för att komma in i den svenska arbetsmarknaden stora så hon startade en förening med samma namn Integration in Sweden ett år efter hon flyttade till Sverige. Då träffade hon en kille från Pakistan och en tjej från Irak som var intresserad av idéen. Dessa var grunden till Integration in Sweden.

Under den tiden jobbade hon som frivillig på Röda Korset i flyktinggruppen, där hon gav juridiska råd till flyktingar och hjälpte dem med återföreningsärende. Sedan jobbade hon på ett flyktinghem som rådgivare/personal. Under den tiden läste hon sin masters inom freds- och utvecklingsstudier och fick hon möjlighet att skriva ett projekt inom mentorskap och börja arbeta med det professionellt.

Från frivillig hjälp blev det arbete när hon skrev ett yrkesinriktat mentorskapsprojekt regionalt i Kronobergslän, som sedan fick finansiering av Ungdomsstyrelsen under två år. Dessa var avgörande för organisationen att fortsätta och växa.

Hon började arbeta sedan på Arbetsförmedlingen som handläggare och sedan i ett nationellt projekt för utländska akademiker där hon skrev rapporter om mentorskap och om hur Arbetsförmedlingen skulle kunna implementera ett mentorsprojekt för arbetslösa.

Frustration blev stor med att matcha arbetslösa mot arbete då hon insåg att det fanns fler faktorer som påverkade integration än bara validering, utbildning osv. Hon utbildade sig vidare till hypnoanalytiker och terapeut. Integration blev mer än bara hitta arbete och mer än bara integration för invandrare, då hon insåg att även andra människor var i behov av integration.

Under den tiden började hon forska inom internationell migration och integration. I hennes arbete undersökte hon hur integration fungerar i olika länder, policies, europeiska trend osv. Hon forskade även inom integration, entreprenörskap och secondary migration mellan Sverige och England av människor som inte etableras inom den svenska arbetsmarknaden, där hon undersökte integrationslösningar.

Hon arbetar nu med forskning men även med mentorskap, coaching till organisationer som skulle vilja starta mentorsprojekt eller har råd till att utveckla projekt/verksamheter. Hon arbetar med en integrativ och helhetssyn på människan och organisationer.