Yrkesinriktat Mentorskap

bild-1-Sveriges-Radio-25-maj-2011-p4-2-300x224

Den svenska Staten har delat ut bidrag för ett antal organisationer i Sverige inom Yrkesinriktat Mentorskap (Professional Mentoring) för utrikesfödda.

Integration in Sweden fick möjlighet att driva ett av dessa projekt, en av de första i Sverige att driva yrkesinriktat mentorskap med fokus på både flyktingar och övriga utrikesfödda som hade bott i Sverige i upp till fem år.

Integration in Sweden’s projekt hete “Väg till Jobbet” (Way to Work) med syfte att hjälpa nyanlända att komma närmare arbetsmarknaden genom att skapa nätverk.

Projektnätverket blev stort och projektet blev känt i Sverige, där vi har bland annat varit på DagensNyheter, SmålandsPosten, Radio och TV.

Under åren vi drev projektet har vi tagit emot över 100 deltagare, en total över 50 par. Vi har fått otroligt mycket erfarenhet med mentorskap, matchning och kontakter till olika företag till och med idag tack vare projektet och stödet från Ungdomsstyrelsen.

Innan vi började projektet var organisationen nyfödd och vi jobbade informellt med rådgivning och coaching. Vi började jobba professionellt med mentorskap, rådgivning och coaching, experimenterade olika arbetssätt och skapade olika arbetsmodeller.

Väg till Jobbet visade oss också vägen till entreprenörskap och några av våra deltagare startade även företag. Några fått praktikplatser. Andra har bestämt sig för att plugga vidare på universitetet. Andra har jobb arbete inom sitt eller liknande yrke.

Ungdomsstyrelsens utvärdering pekade på att vårt projekt men även yrkesinriktat mentorskap kan vara en väg som underlättar integration, trots stödet pågick under två år.

Efter denna period har vi använt kunskapen för att utveckla vår organisation och hjälpa fler människor.