Vår Mission

Vi är en team som delar en vision där kan alla människor kan lyckas att integreras oavsett om de kommer från annat land eller upplever utvecklingsutmaningar där de befinner sig.

När det gäller utrikesfödda vet vi att, antingen på egna val eller på grund av otyglade omständigheter, flera väljer att lämna deras liv som de har byggt upp i sina hemländer och att påbörja en resa som bevisas vara både smärtsam och tröttande för många. Samtliga som flyttar kommer med stor hopp om framtiden och drömmar om att skaffa sig ett nytt liv i det nya landet de flyttar till. Men många ha inte med sig färdigheter, verktyg, eller språkkunskaper vilket tror man att det underlättar integrationsprocesser i deras nya samhälle. Dock finns det en hel del som kan språket och har lärt sig ett yrke. Integration visar sig vara en svår utmaning ändå.

Trots alla statliga och kommunala insatser, uppmuntran i form av stöd och bidrag verkar många företag fortfarande vara tveksamma och vägrar att öppna sina dörrar till mångfald i deras arbetsplatser. Bekymrade av kulturkrokar som hotar trivseln på jobbet, väljer många att undvika ta anställningsrisken, även om de kan missa chansen att anställa personer som kan föra med sig förmånliga erfarenheter, kontakter utomlands och nya perspektiv till affärer.

Samma sak  gäller privata individer liksom grannar, kollegor, klasskamrater, människor som vistas på gemensamma platser såsom badhus, gym, park etc. Rädsla att bemötas av nya kulturer, människor, språk, tankar, tradition, osv kan bygga upp väggar mellan folk. Det kan inleda segregation mot befolkningsgrupper, hat, diskriminering och andra problem som hotar säkerhet och trivsel i landet.

Idag står integrationsämnet på agendan av många politiker och stora bolag. Alla pratar idag om fördelar med mångfald, att förebygga segregation, att lösa arbetslöshet, att jobba med inkludering, och om viljan att ge trygghet och jämställdhet för alla.

När man integreras rätt och hittar man äntligen sin plats i det nya okända vattnet, då blir vägen kristallklart, man får trygghet och säkerhet. Tygghetskänslan sprider sig även till andra i omgivningen. Där vet alla att de är en del av ett förenat och fungerande system. Där är alla (men ändå olika) och bidrar till landsutvecklingen.

Men hur når man ett utopiskt samhälle? Eller hur åtminstone närmar man sig ett sådant samhälle? Vilka hindrar står i vägen till en lyckad integration? Och var finns dem? Är det bara externa faktorer som gäller eller ska man också titta inåt? Alltså handlar det om en lucka – vilket gör att rätt och anpassad information når inte de nyinflyttade – eller ligger problemet hos människor själva påverkade av sina livserfarenheter, fördomar, rädslor som kanske kommer ifrån olika anledningar exempelvis förändringar eller bemötande av något/någon helt nytt!

Idagsläget har millioner ankommit till nya länder, även helt utan språkfärdigheter, men förväntar av sig att starta sina liv som fullständiga invånare som bidrar till samhället och landet. Men det är enklare sagt än gjort. Processen att introducera de nyinkomna verkar ta lång tid, ansträngda resurser, dessutom drar mycket energi från båda partier – inflyttade och myndigheterna. Vi tror starkt på möjligheter till förbättring. Vi tror på att processen kan förenklas och förkortas!

Vår forskning har koll på alla delar i integrationsprocessen. Vi ifrågasätter systemet och metoder som används för att upptäcka det som saknas, vad kan ersättas, och vad bör ändras så processen går smidigare och snabbare för alla människor. Vi tror på att vårt arbete inte kommer bara bespara tid och resurser, utan också beröra människoliv. Att se en skillnad i deras liv och hjälpa till att sätta deras fot på rätt bana kan ändra livet till det bättre – och detta gäller inte bara utrikesfödda. Hand i hand kan vi tillsammans lyfta upp de stora stenar, eller ta ner de höga väggar som motverkar integration så kan alla trivas och lyckas med sina livsmissioner och talanger.

Integration har blivit en global fråga och många forskare började anse hur viktigt det är men ändå hur svårt denna process är, vilket har gjort att många har börjat jobba med detta ämne i en oändlig sök för lösningar. Vi på ’Integration in Sweden’ är stolta över att vara en av de ledande aktörer i integrationsforskning och förändring i samverkan med andra forskningsorganisationer i Europa. Eftersom många länder lider av samma problem, och har tagit emot utrikesfödda med likadana bakgrunder, kan samarbetspartners stödja varandra genom att utbyta information och forskningsresultat. Detta samarbete tar oss framme snabbare till målet: ett lyckat och integrerat samhälle som kan äntligen förverkligas.

Vi har startat vårt arbete med rådgivning, coaching och mentorskap för utrikesfödda sedan 2009. 2010 ledde vi ett av de första projekt i Sverige inom yrkesinriktat mentorskap för utrikesfödda. Planering av aktiviteter är anpassade till varenda deltagare. Vi skräddarsyr våra planer och råd utifrån individens behov. Därtill jobbar vi också med organisationer som är öppna till mångfald och inkludering. Där stöttar vi dem med rådgivning och coachning om hur alla kan trivas och bemötas väl i arbetsplatsen.Vi ger också råd och gör utvärdering för organisationer som vill implementera förändringsåtgärder i arbetsplatsen, mentorsprogram och utbildningar. Vi tränar mentorer, medarbetare och hjälper förbättra arbetsmiljö.

Integration betyder för oss idag mer än integration för utrikesfödda. Integration är “sammansättning av ny information, ny människor, nya kunskaper”. För att ha en fungerande människa, arbetsplats och verksamhet måste man gå genom en integrationsprocess för att kunna lyckas framåt.

Vår resa

Under 2009 började vi vårt arbete med coaching och rådgivning till utrikesfödda ideellt i Kronobergslän. 2010 började vi driva ett yrkesinriktat mentorskaps program där vi matchade utrikesfödda med mentorer etablerade inom olika yrken och företag i Sverige.  Under den tiden utvecklade vi ett stort nätverk med människor och företag i hela Sverige.

Vår erfarenhet med mentorskap, coaching och rådgivning för människor som vill integreras i samhället och på arbetsmarknaden har utvidgats. Vi började arbeta med integration genom att matcha människor mot kontakter, arbete men också genom att hjälpa dem läka mentala och emotionella rötter till varför de hamnade en en situation av icke-integration: arbetslöshet, brist på kontakt med andra människor, brist med kunskaper, utbildning, inte vet vad de har för mål, hur man går till vägen till att förverkliga sina drömmar etc.

Vi har under åren vidareutvecklat vår organisation så fler människor få ta del av stöd och få utvecklas i livet, både personligen och på arbetsmarknaden. Vi tror på att alla människor har infödda talanger som kan bli till framgång om man vet själv och om man är på rätt plats. Tyvärr vet inte så många människor om sina egna styrkor och talanger.

Arbetet med integration blev mycket mer omfattande för oss då vi började arbeta med ett helhetsperspektiv och på en individuell nivå. Vi ser människan i sin helhet. Vi utgår ifrån att alla har makt att förändra sin situation. Vi utgår ifrån att alla integrationsarbete ska påbörja från individens utgångspunkter.

 

Varför ‘Integration’

gif-men-stå

När man befinner sig i en situation där man inte har någon bostad, arbetslös, vill byta jobb, välja utbildning, yrke, flytta, har problem med relationer, konflikter, ändrade familjförhållanden, känner sig ensam, utanför, vet inte hur man går vidare med sina drömmar, vet inte vad man har för mål så är är det viktigt att tänka på att man befinner sig i en transition.

Transition betyder förändring från något till något annat. I en transitionsprocess är det lättare att komma vidare med stöd. Ibland vet man inte vad man går igenom eller har kunskaper om vad som triggar den situation. Ibland kan man inte se möjligheter eller så ser man möjligheter men vet inte hur man går vidare.

Vi utgår ifrån att alla har kunskaper finns inom sig så man kan lösa sina livsutmaningar, men att man inte alltid är medveten om dessa kunskaper eller vet hur man kommer åt dem. Man är då i behov av integration.

När man integrerar är det lättare att hitta drömjobbet, starta drömföretaget, hitta kärleken, gå över trauma, flytta dit man vill, gå över relationsproblem, vara framgångsrik i sitt yrkesval och i livet.

 

Mentorsprogram

Idag erbjuder vi dig gratis coaching/mentorskap tack vare finansieringen av Europeiska Fonden i Sverige.

Portrait of a happy young japanese woman looking at camera

Det finns dock antal begränsade platser. Utöver de platser kan vi erbjuda dig hjälp i mån av tid och mot en låg avgift.

Alternativt är att du hänvisar detta till din kommun eller lokal arbetsförmedlingen eller be chefen/kontaktperson att hjälpa dig med finansiering så du kan få hjälp här.

I slutet av ditt deltagande får du möjlighet att få ett intyg och använda oss som referens när du vill söka utbildning, arbete och så vidare.

 

 

Läs mer om projektet här, eller kontakta oss här.