SVENSKA

Bottom Up Integration, ett projekt finansierat av ESF-Fond led till att vi utvecklade en ny holistisk mentorskapsmetod som tar hänsyn till hela individen och med fokus på socioekonomisk integration. Denna metod kan appliceras till organisationer, företag och enskilda individer som är i behov av integration och utveckling – för migranter och icke-migranter.

Som resultat av vårt arbete har vi kommit fram till att en holistisk metod/ett nytt ramverk behövs för att underlätta människors integration i samhället. I dagsläget har vi insett att det största hinder med integration i Sverige handlar om en icke-individuell kännedom om människans egna talanger, svårigheter, mål, bakgrund, trösklar osv. Dessa kan du läsa mer i våra artiklar nedan:

 

From professional mentoring to an individual as a whole – A2 Integration in Sweden

Bottom Up FActors -A1 Integration in Sweden

 

I den andra delen av projektet har vi testat och utforskat om deltagarens mål i mentorskap/coachning och deras verkliga behov (det som har kommit fram på väggen) som underliggande faktorer. Dessa har visats orsaka de svårigheter och trösklar för människans integration på arbetsmarknaden.

Vi har testat oss fram med olika verktyg inom coachning/mentorskapssessioner med deltagare, bland annat hypnos, hypnoanalys, visualisationer och intuitiva avläsningar av deltagarens problem/utmaningar och talanger. Dessa har visats ge svar på varför människan inte har fått ett arbete och hur man skulle kunna vägleda den framåt mot socioekonomisk integration.

Vi har därför skrivit en bok som handlar om delvis projekterfarenheter, resultat, deltagarens feedback, metoden vi har använt men även om bottom up integration, en intuitiv mentorskapsmodell som vi har använt oss utifrån våra erfarenheter i arbete med integration och yrkesmentorskap, men även författarens egna erfarenhet av migrationsresan till Sverige.

Dessa böcker finns nu nedan och du kan ladda ner dem på engelska eller svenska.

 

Mastering Yourself_ book EN

Mastering Yourself_ book SV

Beställ den tryckta boken på engelska eller i en Kindle app här.

 

TRÄNING

Som projektresultat och fortsatta mål ska vi sprida resultatet och coachning/mentorskapsmodellen genom att stötta organisationer och individer som behöver hjälp att gå framåt i sin integration. Därför har vi utvecklat olika alternativ som kan passa individer och organisationer. Dessa handlar om utbildning och sessioner för grupper och individer. Det handlar också om utbildning för människor som arbetar med individer som behöver hjälp.

Träningen kan göras online (via video-konferenser) och fysiskt i Växjö.

I Växjö har vi inlett samarbete med Växjö Terapi där mentorskaps/coachningsträning blir en del av en större utbildning för att lära ut medarbetare som träffar människor i behov av socioekonomisk integration att få ta del av fler verktyg som kan handla om läkning av trauma, blockeringar och andra svårigheter/mål man kan ha. Där erbjuds träning online för människor som vill lära sig nya verktyg för att arbeta intuitivt med andra människor som är i behov av integration.

Som resultat på detta projekt har vi också utvecklat en platform MasteringYourself.org  som finns till för att sprida kunskaper och verktyg om intuitiv coachning/mentorskap tillsammans med andra verktyg som inte nämns i boken, men vilka kan vara användbara för arbete med andra människor. Där erbjuds också möjlighet för egen utveckling, som resultat.

EnergiMed.se  blev också en produkt av Bottom Up Integration, då under deltagarens coachning/mentorskap har vi kommit fram till Gabrielas möjlighet att scanna av människans kropp på distans med hennes mediumskapsgåva och stötta andra utifrån hennes medicinska kunskaper.

 

 

 

 

Kontakta oss för mer information