Integration has become the most important topic in many countries in Europe.

Integration today in the world, especially in Europe, has failed because it lacks a holistic approach that works inside-out. Our research and publications point out to the fact that this challenge can be overcome and changed, when individuals and leaders learn how to find a way to uncover and focus their talents and challenges into more productive and enriching ways and places.

A new way of matching becomes reality. This way happens from an individual, a bottom up perspective, towards finding connections and solutions within the society. This new matching-technique, which involves learning about thyself, is described in our publications, book and is offered now as a possibility for training to your organisation, business or for yourself as an individual.

 

Find out our results here

————

Integration har blivit ett av de viktigaste ämnen i Europa.

Integration fungerar inte som den ska i världen, speciellt i Europa. Det saknas ett holistiskt perspektiv som tar hänsyn till individen, alltså inifrån-utåt. Vår forskning och våra publikationer pekar på att  integrationsproblemet kan förbättras och förändras när individer och ledare lär sig hur man hittar verktyg inifrån, utforskar talanger, svårigheter och få en ökad medvetenhet om vilka de är bortom socioekonomiska och kulturella roller de har lärt sig sedan de var barn.

Ett nytt matchningssätt kan bli sann och framgångsrikt. Denna modell innebär att man lär sig om sig själv i första hand, beskrivs i våra publikationer och vår bok. Du får nu möjlighet att ta del av dessa kunskaper och visdom genom träningsmöjligheter vi erbjuder för organisationer, företag och individer.

Vill du läsa våra publikationer och boka träningstillfälle? Klick här.

Keep updated by reading our newsletters